facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Публикации

edu-2022_126x181_fit_478b24840a

Образованието и дигиталният преход в Европа - политики и нагласи

Елена Благоева - Хазърбасанова

Научни и учебни издания

proteach-2022_126x181_fit_478b24840a

Теоретико-практически модел за професионално развитие на педагогическите специалисти

Галин Цоков, Дора Лефтерова, Лъчезар Африканов

Научни и учебни издания

s2-cene-2022_126x181_fit_478b24840a

Framework for Second Chance Schools in Europe

Elena Blagoeva, Luis Mesquita, Poliksena Hardalova

Научни и учебни издания

pastur-sviat-5-6_126x181_fit_478b24840a

Пъстър свят. Да учим по-лесно български език, 5-6 г.

Тополска, Е.; Гетова, К.

Научни и учебни издания

Teaching the Generation Z

Hristo Chukurliev

Сборници

pedagogika_126x181_fit_478b24840a

Развитие на коучинг умения на училищни лидери

Лъчезар Африканов

Изследвания

mentors-2022_126x181_fit_478b24840a

Training Methodology for Trainers of Mentors in Dual Education

Afrikanov, L., B. Georgieva

Научни и учебни издания

eu-dimension_126x181_fit_478b24840a

Европейското измерение в образованието и културата: политики и управление

Елена Благоева - Хазърбасанова

Научни и учебни издания

internationalisation-of-hei_126x181_fit_478b24840a

Интернационализация на висшето образование в Европа

Елена Благоева - Хазърбасанова

Научни и учебни издания

burnout-2023_126x181_fit_478b24840a

Burnout Prevention in Adult Education

Svetoslava Stoyanova, Lachezar Afirkanov

Други публикации