facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Европейското измерение в образованието и културата: политики и управление

eu-dimension_184x250_fit_478b24840a

Европейското измерение в образованието и културата: политики и управление

Елена Благоева - Хазърбасанова

Научни и учебни издания