facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОУЧВАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ ОТНОСНО ПОДГОТОВКАТА ИМ ПО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

almanah-vt_184x250_fit_478b24840a

ПРОУЧВАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ ОТНОСНО ПОДГОТОВКАТА ИМ ПО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Евгения Тополска

Изследвания