facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина.(Практическо помагало)

picture1_184x250_fit_478b24840a

Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина.(Практическо помагало)

Евгения Тополска

Научни и учебни издания