facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Проекти

Проект „Укрепване на мрежите „Втори шанс“ в Европа“ (S2CENE - STRENGTHENING SECOND CHANCE NETWORKS IN EUROPE). Дата на публикуване: 16.11.2022

 

Проектът е посветен на изследване и търсене на иновационен подход за намаляване на лицата, отпадащите от образование; идентифициране на мерките срещу този процес в България, Франция, Португалия и Хърватска; консолидиране на организации от БГ (НПО, училища и др.), които могат да се включат в Европейската мрежа за споделяне на опит усвояване на ноу-хау. Финансира се от Европейската комисия по програма Еразъм+; дейност КА3.

 

Проектът има за цел да разшири европейската мрежа на училища "Втори шанс" като създаде национални мрежи в България и Хърватия. Стремежът е да се привлече подкрепата на взимащите политически решения и така да се осигурят условия за развитието на този тип образователни възможности в двете посочени страни.

 

Интернет страница на проекта: https://s2cene.eu/