facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Разработени учебни програми

Бакалавърски програми

  • Начална училищна педагогика и чужд език

 

Магистърски програми

  • Лидерство и мениджмънт в образованието
  • Лидерство и мениджмънт в образованието (дистанционна форма)

 

За актуално съдържание на програми, моля посетете електронния каталог на НБУ.