facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Разработени учебни програми

Бакалавърски програми

 

Начална училищна педагогика и чужд език

 

 

Магистърски програми

 

Лидерство и мениджмънт в образованието

 

Лидерство и мениджмънт в образованието (дистанционна форма)