facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Дипломиране

 

Дипломиране на Магистри

 

Основни правила и изисквания за дипломиране

 

Заявление - декларация за дипломиране

 

***

 

Дипломиране на Бакалаври

 

предстои публикуване на правила и изисквания