facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Ръководител секция "Педагогика"

Елена Благоева е доктор по културология, специализирала е европейска интеграция в Европейския колеж, Брюж, управление на образователни и културни институции в Амстердамския летен университет и международни връзки в образованието по програма на Университета Остин, САЩ. Работила е като експерт и консултант по проекти за Министерски съвет, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

Експерт-оценител е към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), Брюксел. Била е ръководител и експерт в над 30 национални и международни проекта в областта на образованието и културата по програми на ЕС и други български и чуждестранни институции. Има богат експертен опит в управлението на висшето образование с акцент върху политики, интернационализация, интеркултурни и етични аспекти на управлението, международни отношения.

 

Автор е на книги и статии в тези области. Работила е в НБУ като директор на Магистърски факултет, Централна университетска администрация и Международен отдел.  От 2009 г. е преподавател, от 2020 - доцент към департамент „Администрация и управление“ (управление на образователни и културни институции), а впоследствие - към департамент „Чужди езици и култури“ – Секция „Педагогика“, а от 2023 - професор по теория и управление на образованието.

 

Контакт:

корпус 2, офис 612

тел. 0888 477994

e-mail: ehazarbasanova@nbu.bg