facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

доц. д-р Венцислав Джамбазов

доц. д-р Венцислав Джамбазов

През 1996 година завършва Технически университет - София със специалност машинен инженер, през 2002 година защитава дисертация в НБУ в област „Социология на комуникациите“, а през 2009 година става доктор в БАН с разработка по темата „Иновации в обучението и изследванията“.

Занимава се с информатика повече от 25 години и е един от пионерите на българския интернет. От 1999 година до сега е автор и съавтор на 5 книги и има над 40 публикации в специализирани издания по теми, свързани с уеб дизайн, мултимедия, програмиране, общуване във виртуална среда, дигитална икономика, електронно обучение. Има участие в множество комерсиални и научни проекти, в научни семинари и конференции. Той е сред основните фигури в НБУ, които развиват електронната и дистанционната форма на обучение по модерни европейски и световни стандарти.