facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ДОЦ. Д-Р ГАЛИНА КУРТЕВА

ДОЦ. Д-Р ГАЛИНА КУРТЕВА

Научно звание: доцент

Научна степен: доктор на филологическите науки

Образование (къде е получено):

- българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”,

- английска филология - СУ “Св. Климент Охридски”,

- докторат в Руската академия на науките - Москва,

- специализация в Пекин,

Основни изследователски интереси в областта на: лингвистика на текста, лингвокултурология, стилистика, социолингвистика,

Допълнителни изследователски интереси в областта на: културология, интеркултурна комуникация