facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Новини

2544026_678x410_crop_478b24840a
07.04.2023 13:00

Семинар „Формиране на методическа компетентност у студенти – бъдещи учители в начален етап“

Корпус 1, зала 308


Организатори:
секция „Педагогика“, департамент „Чужди езици и култури“


Водещ:
доц. д-р Евгения Тополска


Модератор:
доц. д-р Елена Благоева


Участници:
преподаватели по частни дидактики в бакалавърска програма „Начална училищна педагогика и чужд език“


Семинарът е посветен на предстоящото обучение на студентите по различни частни дидактики. Целта на семинара е да се представи общопедагогическата подготовката на студентите до момента като основа за предстоящата частнодидактическа /методическа/ подготовка. Планира се дискусия с преподавателите, в която да се изяснят очаквания, да се споделят идеи и се уточнят изискванията относно методическата подготовка на студентите.

Доц. д-р Евгения Тополска преподава задължителни лекционни курсове в бакалавърската програма – Дидактика, Теория на възпитанието, Начална училищна педагогика – първа и втора част, Методика на обучението по български език и литература и др.