facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Новини

1_678x410_crop_478b24840a
13.09.2022 14:11

Откриване на академия за лидерство и предприемачество

На 08.09.2022г. се проведе официално откриване на академия за лидерство и предприемачество в град Гоце Делчев. В рамките на откриването, ас. д-р Африканов от секция „Педагогика“ представи две програми на НБУ (БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ и МП „Лидерство и мениджмънт в образованието“) пред гостите на събитието.

 


Д-р Африканов се включи като участник в панел на тема: „Европейски проекти в подкрепа на лидерството и предприемачеството на младите хора“. Акцент в панела бе поставен върху представяне на методологии, които овластяват младите хора в риск за включване в общностно решаване на предизвикателства. Д-р Африканов даде примери за прилагането на една от тези методологии - „Дизайн за промяна“, която използва адаптирано принципите на дизайн мислене за образователни цели.


Събитието бе уважено от кмета на град Гоце Делчев, учители, неправителствени организации и други представители на местната общност.