facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Новини

viber-image-2022-09-28-11-23-28-961_678x410_crop_478b24840a
24.10.2022 16:14

Национална среща за иновации в дуалното обучение - София

На 28.09.2022г. се проведе форум за иновации в сферата на дуалното обучение, организиран от Фондация за модерно образование и съ-финансиран от програма „Еразъм+“. На форума присъстваха всички ключови заинтересовани страни от развитието на качествено дуално образование в България. Министерството на образованието и науката бе представено от заместник-министъра за училищно образование Мария Гайдарова, а Министерство на икономиката и индустрията - от заместник-министър Димитър Данчев.

 

Броят на учениците в дуално обучение се е увеличил 30 пъти за последните шест години. През миналата учебна година те са били 10 450, а през 2016 г. в дуална форма са се обучавали 353 ученици от VIII до XII клас.Д-р Лъчезар Африканов от секция „Педагогика“ в НБУ бе водещ на панела за представяне на европейски и национални проекти и инициативи в подкрепа на дуалното обучение. В рамките на панела бяха представени резултати от докторантско изследване на инж. Силвия Тонева, в които се очертаха основни области за бъдещи подобрения на системата като засилване на сътрудничеството между родители, учители и работодатели, провеждане на разяснителни информационни кампании и по-добро синхронизиране на учебните програми с изискванията на пазара на труда.

 В дискусионната част се утвърди общото мнение, че по-активното участие на работодателите изисква реформи, свързани с данъчни и други финансови стимули.