facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Ръководител

Elena Blagoeva

Доц. Благоева завършва висше образование в НАТФИЗ през 1990г. От 1995г. работи в НБУ като заема различни позиции - Директор на Магистърски факултет; Директор на Централна университетска администрация, НБУ; Директор на отдел „Международна дейност", НБУ. От 2012 г. е преподавател в НБУ по 3.7. Администрация и управление (управление на образователни и културни институции). Доцент по 3.7. Администрация и управление (управление на образователни и културни институции).

Нейните изследователски интереси са фокусирани върху Интернационализация на висшето образование – международно сътрудничество, Болонски процес и ЕПВО, Европейска система за трансфер на кредити, анализ на програми, програмни схеми, обучителни системи, акредитация и признаване и др.

Контакт:

корпус 2, офис 612

тел. 0888 477994

e-mail: ehazarbasanova@nbu.bg